Popping

ZAPISY:

Zgłoszenia w formie wiadomości e-mail prosimy kierować na adres mailowy: popping@festiwalgdm.pl
Treść wiadomości: imię, nazwisko, ksywa/ekipa
Tytuł wiadomości: imię, nazwisko
Udział w Popping Battle potwierdzamy w dniu Bitwy NAJPÓŹNIEJ do godziny 12:00!
Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINÓW 
http://festiwalgdm.pl/info/regulaminy
Wysłanie Zgłoszenia przez osoby nie mające ukończonych 18-tu lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w REGULAMINACH 
http://festiwalgdm.pl/info/regulaminy przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

PIĄTEK (20.07.2018 r.)
13:00 - 14:00 Eliminacje (solo do 45sek.)
14:00 - 14:35 Bitwy Top 16 (po jednym wyjściu na zawodnika, każde do 1 min.)
16:40 - 17:20 Bitwy Top 8 (po dwa wyjścia na zawodnika, każde do 1min.)
17:25 - 17:40 Bitwy Top 4 (po dwa wyjścia na zawodnika, każde do 1min.)

20:00 – 20:15 Finał (po dwa wyjścia na zawodnika) 

NAGRODY:
I miejsce – 4000zł
II miejsce – 1000 zł

Sędziowie:

Megaman

Stockos

Kaczorex

WAŻNE!!!
*Bitwy odbywają się w systemie pucharowym
*Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z REGULAMINAMI 
http://festiwalgdm.pl/pl/info/regulaminy 
*W Bitwach mogą brać udział osoby, które ukończyły 10 lat. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia biorą udział w Bitwach pod opieką rodzica bądź opiekuna. 
*Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości, legitymacji itd.
*Za udział w bitwach obowiązuje opłata 10 zł (w zamian otrzymasz pakiet zawodnika z gadżetami festiwalowymi)
*Wszelkie pytania, wątpliwości, problemy zgłaszajcie na mail’a popping@festiwalgdm.pl Pomożemy!
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w dniu imprezy.

Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę w celach związanych z organizacją zawodów tanecznych Popping, Hip Hop, Breakadance, Dancehall w ramach tej imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. URZ. UE L 119 z 04.05.2016r.)”.